Klimasp?rsm?l

Tre nye vindkraftprosjekt f?r 631,5 millioner fra Enova

Mandag 10 mai annonserte Enova at Statoil mottar 15,5 millioner norske kroner for ? teste ny vindturbin. Statoil og Siemens inng?r et samarbeid som inneb?rer kvalitetstest av Siemens nye 3MW girl?se vindturbin. M?let er ? kvalifisere ny turbinteknologi for vindkraft til havs.

Siemens har nylig lansert sin nye girl?se vindturbin p? 3 MW. Utplasseringen av den nye turbinen er planlagt i oktober i ?r i Statoils Hav?ygavlen vindpark. Vindparken ligger ved Hav?ysund i M?s?y kommune i Finnmark. Dette er verdens nordligste vindkraftverk, og omr?det er utsatt for perioder med sterk vind og lave temperaturer.

– Statoil ?nsker ? bidra til ? videreutvikle vindteknologien og redusere utviklings- og driftskostnader. Det er p?krevet med lettere og mer robust teknologi for ? realisere fremtidige vindkraftutbygginger b?de til havs og til lands. Kvalifiseringen av direktedrevne turbiner p? Hav?ygavlen er et steg i denne retning, sier Anne S. Lycke, vindkraftdirekt?r i Statoil.

Vindparker til havs m? t?le r?ffe forhold. Skal vindkraft til havs lykkes m? behovet for vedlikehold ned, og regularitet og effektivitet m? forbedres.

– Vindforholdene p? Hav?ygavlen er s? r?ffe at de vil gi oss klare svar p? det vi ?nsker ? teste ut. Derfor er vi glade for avtalen med Statoil, og at de ?nsker ? bidra i v?rt kvalitets- og testprogram for v?r nye vindturbin. Dette samarbeidet vil gi oss verdifull erfaring og viktige svar for utviklingen av en tilsvarende st?rre turbin, – en modell vi tror blir fremtiden innen offshore vindkraft, sier fagsjef Tore Tomter i Siemens AS.

Kostnadene til offshore vind m? ned med mellom 30 og 40 prosent for at prosjektene rundt kysten av Storbritannia (runde 3) skal realiseres. Teknologiutvikling spiller en avgj?rende rolle for ? lykkes med ? redusere kostnadene. Den nye 3 MW-turbinen fra Siemens er et av flere viktige grep for ? redusere kostnader og f? mer ren energi for hver krone.

– Betydelig h?yere effekt sammen med lavere vedlikeholdsutgifter vil ?ke l?nnsomheten ved vindkraftproduksjon vesentlig. Vi er de f?rste til ? klare ? lage en ny girl?s turbin med samme vekt og kost som en giret versjon. Med girl?se turbiner halveres antall bevegelige deler, noe som gir betydelig lavere vedlikeholdsbehov. Samtidig bidrar reduksjonen i antall deler til et vesentlig vekttap, som gir billigere fundament og lavere transportkostnader, sier fagsjef Tore Tomter i Siemens AS.

Lav vekt og mindre vedlikehold reduserer kostnadene per kilowattime av produsert elektrisk kraft. I kombinasjon med Siemens bladteknologi, som gir ?kt energiproduksjon, er de nye vindm?llene et viktig skritt p? veien mot l?nnsom vindkraft offshore.

– Vi er overbeviste om at denne generasjonen av turbiner er fremtidens teknologi, og at vi har funnet den beste l?sningen for ? skape l?nnsom offshore vindkraftproduksjon, sier Tore Tomter.

Vindturbinen som skal testes p? Hav?ygavlen monteres med st?tte fra Enova, og de f?rste testresultatene vil man kunne f? neste ?r.

– Vi er godt forn?yd med st?tten fra Enova. Bidraget vil v?re viktig for ? l?fte frem neste generasjon vindturbiner, tilpasset offshore vind, sier Anne Str?mmen Lycke.

Mer informasjon om den nye vindturbinen er tilgjengelig p? www.siemens.com/wind. En video om den nye vindturbinen er ogs? tilgjengelig her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Tomter, fagsjef innen fornybar energi i Siemens AS
Mob: +47 93 20 87 84, e-post: [email protected]

Christian Jahr, informasjonssjef i Siemens AS
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]

?istein Johannessen, Informasjonsdirekt?r for Teknologi og Ny Energi i Statoil
Mob: +47 97 07 96 93, e-post: [email protected]

Om Siemens

Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Siemens i Norge har 1500 ansatte, omsetter for om lag 5 milliarder kroner og har lokasjoner p? 12 ulike steder i landet. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Om Hav?ygavlen

Hav?ygavlen i M?s?y kommune i Finnmark er verdens nordligste vindkraftpark. Vindkraftverket best?r av 16 vindm?ller som ?rlig produserer elektrisk kraft p? om lag 100 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer det ?rlige forbruket til 5.000-6.000 norske husstander. Vindkraftverket ble offisielt ?pnet i juni 2003, men har v?rt i drift siden oktober 2002. Statoil eier selskapet Arctic Wind A.S som igjen eier Hav?ygavlen vindpark.

Om 3MW Direct-Drive turbinen

En vindturbin best?r av t?rn, blader og maskinhus med generator, transformator og kontrollsystem. Dagens turbiner har en “girkasse” som skifter gir ettersom vinden ?ker eller avtar. Med den nye direktedrevne vindturbinen har Siemens utviklet en teknologi som erstatter denne girkassen ved hjelp av en generator med magneter. Vindturbinen blir langt mer energieffektiv fordi den ikke bruker energi p? ? sette i gang kraftproduksjonen, slik en girkasse gj?r.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy