Natursp?rsm?l

Trenger mer tid for ? redusere NOx-utslipp

ammoniakk og flyktige organiske forbindelser som gir sur nedb?r og andre milj?skader. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) er for h?ye. ?Vi trenger et par ?r til for ? n? NOx-m?let

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kurt Georgsen   #Mongstad Statoil   #Mongstad Teknologikvalifiseringsprogram