TV campaign for child resistant lighters

Enova kommer til ? avvikle direkte st?tte til energi- og klimaplaner n?r det blir pliktig ? utarbeide slike planer. For kommuner som enn? ikke har kommet i gang med arbeidet, er siste frist for innsending av st?ttes?knad satt til 1. juli 2010.
– Det begynner ? haste for de kommunene som enn? ikke har gjort noe, sier seniorr?dgiver Kjersti Gjervan i Enova.

Enova har gjennom st?tteprogrammet ?Kommunal energi- og klimaplanlegging? hatt en m?lsetning om ? hjelpe norske kommuner i gang med energi- og klimaplanarbeidet.

341 kommuner har til n? s?kt Enova om st?tte til en energi- og klimaplan.

Gjennom st?tteprogrammet, omfattende veiledningsmateriell, kurs og seminarer, og samarbeid med KS, har Enova bidratt til at rundt 80 prosent av alle kommuner n? har en plan eller er i gang med energi- og klimaplanarbeidet. En status for hvor kommunene st?r blir oppdatert kontinuerlig nettportalen www.norskeklimakommuner.no

Nye statlige planretningslinjer for energi- og klimaplanlegging, hjemlet i plan og bygningsloven, plikter kommunene ? utarbeide en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010.

Enovas m?l har v?rt ? f? i gang dette arbeidet i kommunene, og man har valgt ? tildele st?tte til energi- og klimaplan kun en gang per kommune. Enova forutsetter, p? bakgrunn av sine st?ttekrav og de nye statlige planretningslinjene til plan- og bygningsloven, at dette arbeidet etter hvert blir en integrert del av den kommunale planleggingen i alle kommuner.

– De kommunene som enn? ikke har startet opp energi- og klimaplanarbeidet ? og som ikke har s?kt Enova om slik st?tte tidligere, vil imidlertid kunne s?ke om slik st?tte fram til sommeren, opplyser Gjervan.
For mer informasjon, kontakt:

Kjersti Gjervan, seniorr?dgiver Enova SF, mobil 93 08 34 640000

Authors

Related posts

Top