Klimasp?rsm?l

Tveita Borettslag blir klimaforbilde

I tredje kvartal 2009 var det norske kraftforbruket 23,4 TWh. Det er en nedgang p? ti prosent i forhold til samme kvartal i fjor. I kraftkrevende industri har kraftforbruket sunket med hele 23,6 prosent p? ett ?r. Nedgangen p? 2 TWh gjorde at kraftforbruket i kraftkrevende industri endte p? 6,3 TWh i tredje kvartal.
Selv om nedgangen i kraftforbruket i den kraftkrevende industrien er stor sammenlignet med i fjor, ser vi imidlertid tendenser til at forbruket flater ut. Mellom ?rets 1. og 2. kvartal var fallet 8,5 prosent, mens det fra 2. til 3. kvartal var 1,9 prosent. Siden slutten av juli har kraftforbruket i denne kategorien hovedsakelig v?rt jevnt stigende.
– Kraftkrevende industri har v?rt spesielt utsatt for ringvirkningene av finanskrisen og lavere ettersp?rsel i verdens?konomien, sier avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal i NVE.
I alminnelig forsyning var det temperaturkorrigerte forbruket 16,1 TWh i tredje kvartal. Det er 0,4 TWh, eller 2,5 prosent, lavere enn p? samme tid i fjor. De siste 12 m?nedene har det blitt brukt 121,7 TWh elektrisk kraft i Norge. Det er 7,3 TWh mindre enn i tilsvarende periode ett ?r tidligere. Korrigert til normale temperaturer er forbruksnedgangen 8,2 TWh, eller 6,2 prosent.
I tredje kvartal var det mye nedb?r. Det nyttbare tilsiget endte p? 49,5 TWh, som er 10,8 TWh mer enn normalt. Lav ettersp?rsel, redusert eksportkapasitet og lav fyllingsgrad ved inngangen til kvartalet ga likevel lav kraftproduksjon – 27,5 TWh, som er 10,9 prosent lavere enn i fjor. Mye vann ble derfor lagret i magasinene. Fyllingsgraden var 88,6 prosent ved utgangen av tredje kvartal, ett prosentpoeng over det normale.
Kraftproduksjon og -forbruk falt ogs? i Norden som helhet. I tredje kvartal ble det produsert 74,2 TWh elektrisk kraft i Norden, noe som er 8,2 TWh mindre enn i fjor. Den nordiske produksjonsnedgangen skyldes i f?rste rekke lav fyllingsgrad i magasinene ved inngangen til kvartalet og forsinkelser i ?rlig vedlikehold av kjernekraftverk i Sverige. Det nordiske kraftforbruket sank med 7,3 TWh til 75,5 TWh i tredje kvartal.
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirekt?r Marit L. Fossdal, tlf. 22 95 93 53 / 90 18 83 73
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf. 22 95 91 49 / 93 02 42 38
Lenker
http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Sterk-nedgang-i-kraftforbruket-i-kraftkrevende-industri/
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy