milj?

Tysk entrepren?r f?r LOS

07-04-2014 13:07 LOS Det tyske selskapet Bilfinger Construction har valgt LOS som str?mleverand?r i Norge. Avtalen har en ?rlig verdi p? rundt 7,5 millioner kroner.

Det tyske selskapet Bilfinger Construction har valgt LOS som str?mleverand?r i Norge. Avtalen har en ?rlig verdi p? rundt 7,5 millioner kroner.
– Kontrakten har et potensiale p? ca. 20 GWh ?rlig de f?rste ?rene. Antall anlegg vil v?re mellom 10 og 50 i ?ret, litt avhengig av hvilke prosjekter som igangsettes. Vi venter blant annet noen st?rre tuneller inn i kontrakten i l?pet av kort tid, sier Harald Steinsholt, salgsdirekt?r i LOS.

Stor akt?r
Bilfinger bygger blant annet Farris bro i Larvik (E18) og Harpe Bru ved Harpefossen (E6) og arbeider systematisk for ? f? de st?rste oppdragene. Konsernet opererer i dag innenfor omr?der som fast eiendom, infrastruktur og industrielle tjenester. Selskapet er leverand?r av tjenester til kraftverk, industrianlegg og eiendom, og har i dag virksomhet i Europa, USA, S?r-?st Asia, Afrika og Australia.
LOS er den st?rste str?mleverand?ren til bedriftsmarkedet i Norge, og har fra f?r blant annet Skanska, NCC AS og AF Gruppen p? kundelisten. Avtalen med Bilfinger forsterker posisjonen som Norges ledende leverand?r av kraft til entrepren?rselskaper.
Treffer behovene
? Vi er veldig godt forn?yd med ? vinne kontrakter i et sv?rt konkurranseutsatt marked. Dette befester v?r posisjon som Norges ledende akt?r i bedriftsmarkedet, og at vi har produkter og l?sninger som treffer behovene til de ulike bedriftskundene sier Harald Steinsholt.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Harald Steinsholt, salgsdirekt?r i LOS, tlf. 90876865

Om LOS
LOS AS er den st?rste str?mleverand?ren, m?lt etter volum, i det norske bedriftsmarkedet
I 2013 omsatte selskapets 65 ansatte for 3,9 milliarder kroner.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo. 30560

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy