Natur

Uheldig ? ?ke elavgiften for str?mkundene

Uheldig ? ?ke elavgiften for str?mkundene
29-11-2013 15:24 Energi Norge Flertallet i finanskomiteen p? Stortinget stemte torsdag for ? ?ke elavgiften for 2014 med 0,78 ?re per kWh. Samlet utgj?r dette rundt 650 millioner kroner, inkludert moms. ? Det er uheldig ? skattlegge utslippsfri energibruk hardere, mener Energi Norge.

Flertallet i finanskomiteen p? Stortinget stemte torsdag for ? ?ke elavgiften for 2014 med 0,78 ?re per kWh. Samlet utgj?r dette rundt 650 millioner kroner, inkludert moms. ? Det er uheldig ? skattlegge utslippsfri energibruk hardere, mener Energi Norge.
Da Solberg-regjeringen presenterte sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 8. november, ble det foresl?tt ? n?ye seg med en prisjustering av elavgiften, i motsetning til hva som var foresl?tt i det opprinnelige budsjettet fra Stoltenberg-regjeringen.
Glapp i forliket
Etter regjeringens forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti, ble det imidlertid likevel vedtatt ? ?ke elavgiften med 0,78 ?re til 12,39 ?re/kWh, for ? bidra til ? finansiere budsjettforliket.
? Det er uheldig at Stortinget tyr til ekstra avgifts?kning p? utslippsfri energibruk for ? saldere budsjettet. Elektrisitet er en viktig energib?rer p? vei mot lavutslippssamfunnet, sier n?ringspolitisk r?dgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.
Finanskomiteens innstilling til forbruksavgiften p? elektrisk kraft skal formelt behandles i Stortinget 5. desember.
Fritak oppheves
Den reduserte satsen p? 0,45 ?re/kWh for visse typer industri holdes uendret. Utover dette oppheves noen av dagens fritak for elavgift i samsvar med det som ble foresl?tt av Stoltenberg-regjeringen. Dette gjelder avgift for kraft som “brukes i verneverdige fart?y, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner i museumssektoren”.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy