Klimasp?rsm?l

Unders?ker behov for skredfarekartlegging i Norge

Enova har gitt 7,8 millioner kroner til videreutbygging av fjernvarmenettet i Moss. Prosjektet kan bidra til ? redusere de ?rlige CO2-utslippene med 3600 tonn.
Det er Bio Varme AS som f?r tilskuddet fra Enova. Prosjektet som avsluttes i 2012, omfatter byggingen av en 3,3 kilometer lang fjernvarmetrasé i sentrumsomr?det og mot Mell?s. Varmen leveres i hovedsak ved brenning av havreskall og gjennom varmepumpe og noe fyringsolje.

– Enova har stort fokus p? utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert p? fornybare energikilder er et viktig bidrag til ? f? ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes ogs? forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Gr?nli omr?deleder for varme i Enova.

De siste ?tte ?rene har Enova st?ttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utl?se investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.
For mer informasjon, kontakt:

Helle Gr?nli, omr?deleder varme Enova: 474 14 407

Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsr?dgiver Enova: 916 85 8960000

Similar Posts