Milj??deleggelse

Unng? ? tegne str?mavtaler med telefonselgere

09-09-2014 07:51 elskling.no Daglig blir et tusentalls forbrukere kontaktet av telefonselgere og selgere p? kj?pesentre, eller opps?kt hjemme. I disse tilfellene har forbrukeren sv?rt begrensede muligheter til ? kontrollere avtalens konkurransedyktighet. Dette f?rer til en stor risiko for ? bli lurt til ? tegne en un?dvendig dyr str?mavtale. Elskling.no anbefaler husholdninger ? bruke en sammenligningstjeneste p? nettet.

Daglig blir et tusentalls forbrukere kontaktet av telefonselgere og selgere p? kj?pesentre, eller opps?kt hjemme. I disse tilfellene har forbrukeren sv?rt begrensede muligheter til ? kontrollere avtalens konkurransedyktighet. Dette f?rer til en stor risiko for ? bli lurt til ? tegne en un?dvendig dyr str?mavtale. Elskling.no anbefaler husholdninger ? sammenligne og bytte str?mavtaler i fred og ro, ved hjelp av sammenligningsverkt?yene som finnes p? nettet.
Husholdningene utsettes daglig for telefonselgere og selgere i kj?pesentre eller p? byen. Det er viktig ? v?re kritisk til informasjonen som slike selgere presenterer. For eksempel kan spotprisprodukter presenteres p? ulike m?ter. Én selger lover str?m uten p?slag, en annen lover samme pris som str?mleverand?ren selv betaler for str?mmen, mens en tredje presenterer en avtale uten faste avgifter. Hvor mye disse avtalene koster i sin helhet er umulig ? vite basert p? informasjonen som blir gitt. Faste avgifter f?r en st?rre negativ innvirkning p? totalprisen for husholdninger med lavt str?mforbruk. P? samme m?te har et lite p?slag stor priseffekt for husholdninger med h?yt str?mforbruk.
? Det er ikke rart at kundene blir forvirret av alle tilbudene de f?r fra ulike selgere og str?mselskaper. Ofte presenteres vilk?r og priser p? forskjellige m?ter, avhengig av hvem selgeren er. F?r man et tilbud over telefon eller p? byen, b?r man alltid takke nei med én gang. Vi anbefaler forbrukerne ? selv sammenligne og bytte str?mavtale ved hjelp av verkt?yene som finnes p? nettet. Slik kan de i fred og ro g? gjennom tilbudet i sin helhet og forsikre seg om at de tegner en konkurransedyktig avtale, sier Jens Regnström, landssjef for str?mbyttetjenesten elskling.no.
? sammenligne produkter uten et verkt?y krever at kunden har forst?else for de ulike priselementene og vilk?rene for avtalen. Priselementene best?r av mange deler, som for eksempel str?mpris, p?slag og elsertifikat, faste avgifter, fakturaavgifter, administrative avgifter og eventuelle straffeavgifter. Faste avgifter og straffeavgifter er typisk informasjon som selgerne velger ? ikke nevne. Dette kan inneb?re store prisforskjeller mellom to avtaler som for en forbruker fremst?r som identiske.
En enkel sammenligning p? elskling.no viser at forskjellen i p?slag mellom den billigste og dyreste spotprisavtalen kun er p? 1,5 ?re/kWh. Totalprisen for den billigste avtalen er 30,74 ?re/kWh i august, mens den dyreste koster 39,63 ?re/kWh. Forskjellen i p?slaget er veldig liten, men totalprisene for avtalene er sv?rt forskjellige n?r alle kostnadsposter er medregnet. For en husholdning med et ?rlig forbruk p? 20 000 kWh inneb?rer denne prisforskjellen 1780 kroner i ?ret.
? Det finnes kun én m?te for forbrukerne ? sikre seg en god str?mavtale p? i dag, og det er ? bruke en sammenligningstjeneste p? nettet, sier Jens Regnström.
P? elskling.no er alle avgiftene inkludert n?r en str?mavtale presenteres i s?keresultatet. Eventuelle faste avgifter regnes om til en pris per kilowattime basert p? kundens forbruk, og legges til str?mpris, p?slag, elsertifikat og m?neds-, ?rs- og fakturaavgifter. P? denne m?ten presenteres alle kostnadene som avtalen medf?rer.

Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter
elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 300 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy