milj?

Usikker is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skig?ere til varsomhet ved ferdsel p? regulerte vann fordi isen kan v?re usikker.

P? grunn av nedtapping vil det oppst? sprekker i isen langs land. Videre vil str?mforholdene i vannet lage r?ker eller partier med d?rlig is. Sn? kan ogs? dekke over omr?der med d?rlig is. I omr?der med mye sn? blir tyngden av sn?en s? stor at isen trykkes ned. Dette f?rer til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Kart over regulerte vann
For de fleste turomr?der er det laget kart der farlige omr?der er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i kart over regulerte vann i ?seral. Kartet kan f?s i butikker og skisentre i ?seral, og hos Kristiansand og Omegn Turistforening.

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp p? parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt p? oppslagstavler i butikker.

P? l?ypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistn?ringen p? Hovden, er de regulerte vassdragene i ?vre Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs p? blant annet p? overnattingssteder p? Hovden. Kartet er ogs? hengt opp i de oppkj?rte l?ypene p? Hovden. Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft har utarbeidet eget kart over regulerte vann og elver i ?vre deler av Otravassdraget. Kartet kan f?es p? turistkontoret p? Hovden.

Regulerte omr?der i Fins?vassdraget er tegnet inn p? kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Fins?vassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp p? parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt p? oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har kart over usikker is p? sine nettsider, samt informasjon om omr?der med svekket is.

Se ogs? Kristiansand og Opplands Turistforenings oversikt over merkede skil?yper, samt Arendal og Oppland Turistforenings oversikt over vintermerkede ruter.

Om Agder Energi
Agder Energi er landets tredje st?rste energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene p? Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.
Konsernets forretningsomr?der er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder p? Agder. I tillegg eier selskapet kraftstasjoner og overf?ringslinjer i Telemark og har medeiendomsrett til produksjonsanlegg i Rogaland.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Corporate Knights Capital   #Environmental Director   #KONE   #Newsweek Green Ranking