milj?

Ustekveikja Energi sikrer kraftprisen for kundene

Hol kommune vedtok f?lgende i kommunestyret 25. juni 2014:?Hol kommune avvikler ordningen med pristak for n?ringsdrivende og private i Hol kommune fra 1.1.2015. Det frigjorte kraftvolumet p? 110 GWh prissikres etter samme modell som resten av kommunens kraftomsetning. Dersom prognosene for str?mprisen tyder p? at det blir vesentlig h?yere priser, fremmer formannskapet en ny sak for kommunestyret der gjeninnf?ring av pristaket vurderes.? (m?teprotokoll kommunestyret 25. juni 2014)
Ustekveikja Energi tilbyr pristak
Ustekveikja Energi vil h?ndtere pristaket for innbyggere og n?ringsliv i Hol kommune. Rent teknisk er dette helt uproblematisk da l?sningen allerede er p? plass hos Ustekveikja Energi. I praksis dreier dette seg kun om en organisering av roller, og det vil v?re Ustekveikja Energi som setter pristak for Hol kommunes innbyggere og n?ringsliv ut fra forventet markedspris kommende ?r.
Pristak ogs? for hytteeiere
Ustekveikja Energi vil kunne tilby nye produkter og tjenester til sine kunder, og ogs? utvide tilbudet til ? gjelde kunder med fritidsbolig i Hol kommune. Vi vet at mange av v?re hyttekunder har etterlyst tilbud om pristak p? linje med det som fastboende har hatt, og det kan vi n? sette i system. For kundene v?re og for Hol kommune er dette en vinn-vinn situasjon. Kundene i Ustekveikja kan velge ? beholde pristaket og n?ringslivet vil ikke lenger m?tte dokumentere offentlig st?tte (jfr EU) fordi de selv kj?per et produkt med pristak. Hol kommune p? sin side sparer kostnader med sikring av pristaket og det fristilte kraftvolumet vil gi mer forutsigbare inntekter til kommunen.
Alle innbyggere og n?ringsdrivende i Hol kommune vil f? melding h?sten 2014 med informasjon og tilbud om pristaket for 2015.
Geilo 27. juni 2014
Ustekveikja Energi AS
Bj?rn Skaret ? daglig leder

Ustekveikja Energi er kjent for ? v?re en seri?s, stabil og konkurransedyktig str?mleverand?r, som utfordrer de store str?mleverand?rene i Norge. Vi er str?mleverand?r til b?de hus, hytter, leiligheter og bedrifter i hele Norge
0000

Similar Posts