Natursp?rsm?l

Utdeling av Fiskeridirektoratets Milj?pris

D 301. M?let med ? dele ut prisen er ? bidra til ? styrke og bygge opp under fiskeri- og havbruksn?ringens arbeid med ? m?te

D 301.
M?let med ? dele ut prisen er ? bidra til ? styrke og bygge opp under fiskeri- og havbruksn?ringens arbeid med ? m?te de mange og stadig mer krevende milj?utfordringer som n?ringen st?r overfor.
Fiskeridirektoratets Milj?pris ble etablert i 2007 og deles ut ?rlig under messen Nor-Fishing/Aqua Nor i Trondheim i august.

Milj?ansvar
I statuttene for prisen heter det blant annet at
?Fiskeridirektoratets milj?pris skal premiere milj?innsats i fiskeri- og akvakultursektoren. Fiskeridirektoratet ?nsker med denne prisen ? stimulere enkeltpersoner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy