Klimasp?rsm?l

Utrangert oljekjel gjenoppst?r som symbol p? fornybar framtid

Veolia Milj? har vunnet anbud om transportoppdrag for Energgjenvinningsetaten i Oslo kommune. Oppdragene omfatter blant annet transport av plastemballasje, matavfall og brennbart avfall til en ?rlig verdi p? over 7 millioner kroner.
– Vi er meget stolte over at Energigjenvinningsetaten (EGE) har valgt oss som leverand?r, sier Fred Holm, logistikksjef i Divisjon Nord-?st. – At vi igjen har vunnet frem i en slik anbudskonkurranse viser at v?rt arbeid gjennom mange ?r har v?rt riktig. Vi har fokusert p? ? utvikle v?r transportavdelingen til en konkurransedyktig virksomhet som leverer b?de i forhold til pris, kvalitet og ikke minst milj?. – Vi gleder oss til ? ta fatt p? oppgavene som starter allerede i slutten av januar, sier Holm.

– Vi vil benytte helt nye kj?ret?y med h?yeste milj?standard, forteller Holm videre. – Den aktuelle biltypen er Volvo med Euroklasse 5 og fabrikkmontert utstyr for ? redusere partikkelutslipp *). I tillegg har vi gode vedlikeholdsplaner p? v?re kj?ret?y gjennom en gullavtale hos Volvo, noe som var viktig for EGE ifht. til b?de kvalitet og milj?.

– Transport er mye mer enn ? kj?re fra A til B, fortsetter Holm. – For ? sikre best l?sning b?de for milj?et og ?konomien, jobber vi kontinuerlig med ? forbedre v?re logistikkl?sninger, forklarer Holm. – Det gjelder bl. a. ? bruke optimalt kj?ret?y for jobben, legge opp returtransporter og ha gode sj?f?rer med riktig kunnskap p? laget. Alle v?re sj?f?rer har gjennomf?rt kurs i ?kokj?ring, forklarer Holm.

EGE har vurdert anbudene ut i fra f?lgende tildelingskriterier; pris (60 %), kvalitet (10 %) og milj? (30 %).

– Vi verdsetter det ? samarbeide med en kunde som definerer milj?kravene s? h?yt som 30 % av tildelingskriteriene, avslutter Holm.

De aktuelle transporttjenestene er fordelt p? tre kontrakter. Kontraktene har en varighet p? 2 ?r + 1 ?r + 1 ?r. ?rlig estimert omsetning p? kontrakt 2 og 3 utgj?r over 7 millioner kroner.

Kontrakt 1: Transport av husholdningsavfall fra andre kommuner og avfalls-besittere inn til forbrenningsanleggene p? Haraldrud og Klemetsrud. For denne kontrakten ble det valgt fire leverand?rer. Alle leverand?rene vil bli invitert til minikonkurranser p? ulike oppdrag.

Kontrakt 2: Transport av plastemballasje og matavfall fra kommunens anlegg p? Haraldrud og Klemetsrud til eksterne mottak. Inntil kommunens anlegg for biogass er i drift i 2011-2012, vil matavfallet transporteres til Bor?s i Sverige. Kun Veolia Milj? er valgt som leverand?r.

Kontrakt 3: Bortkj?ring av avfall fra EGEs anlegg til andre anlegg for sluttbehandling eller mellomlagring, og diverse transportoppdrag. Kun Veolia Milj? er valgt som leverand?r.

For mer informasjon:
Fred Holm, logistikksjef Veolia Milj?, Divisjon Nord-?st
Telefon: 900 32 188
E-post: [email protected]

Om Veolia Milj?
Veolia Milj?-konsernet er Norges ledende milj?- og gjenvinningskonsern. Det har en omsetning p? ca. 3 milliarder kroner, har 1.233 ansatte og h?ndterte over 1,3 millioner tonn avfall i 2009. Veolia Milj? er 100 % eid av det internasjonale milj?konsernet Veolia Environmental Services.

*) VOLVO HF12-500 Euroklasse 5 med fabrikkmontert utstyr for ? redusere partikkelutslipp (Adblue og SCR katalysator).

Avgasskrav i EU ? s?kalte Eurokrav – har v?rt viktig for ? redusere utslippene fra nye bensin- og dieselbiler. Euro 1 ble innf?rt i 1993 og har senere blitt strammet inn flere ganger. Siden 2009 gjelder kravene i Euro 5. Eurokravene settes til utslipp av de lokalt forurensende gassene karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), nitrogenoksider (NOx) og partikler. Norge har tatt inn kravene i kj?ret?yforskriften, som forvaltes av Vegdirektoratet.0000

Similar Posts