Utslipp til luft av nitrogenoksider, svoveldioksid, ammoniakk, NMVOC og karbonmonoksid. 1990-2009*

pluss arter innf?rt med menneskelig aktivitet.
Den 18. mai ble en ny oversikt over alle de norske maurartene sluppet av Norsk Institutt for skog og landskap under tittelen: Revidert liste over norske maur. Oversikten er laget av Torstein Kvamme ved Skog og landskap og ?se Wet?s fra Universitetet i Oslo.
Lista inneholder de gjeldene vitenskapelige navnene for alle artene. Mange hundre ugyldige vitenskapelige navn er ogs? inkludert i lista. Dette er navn som maurartene har v?rt kalt opp gjennom historien

Authors

Related posts

Top