Valgkomiteens innstilling klar

Valgkomiteen i Gr?nn Ungdom innstiller p? Ingrid Ophaug Dahl og Hallvard Surlien som talspersoner f?r ?rets landsm?te.
Valgkomiteen har n? levert sin innstilling til nytt arbeidsutvalg i Gr?nn Ungdom for perioden 2013-2014. N?v?rende kvinnelig talsperson Ida Karina Kann tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen har innstilt p? Ingrid Ophaug Dahl.
Ophaug Dahl er 21 ?r og kommer fra Os i Hordaland. Hun har v?rt medlem av arbeidsutvalget det siste ?ret og er valgt til 2. kandidat p? De Gr?nnes stortingsliste i Hordaland.
– Det er en ?re og et stort ansvar ? bli innstilt som ny talsperson i dette viktige valg?ret. Jeg er klar, og skal gj?re mitt ytterste for ? gj?re Gr?nn Ungdom synlige og gjeldende. I ?r skal for f?rste gang i norsk historie et gr?nt parti inn p? Stortinget, og da ?nsker jeg ? bidra, sier Ingrid Ophaug Dahl.
Valgkomiteen har innstilt p? gjenvalg av n?v?rende mannlig talsperson Hallvard Surlien. Surlien er 23 ?r, kommer fra Kongsberg. Han har v?rt talsperson siden landsm?tet i februar i fjor og er valgt til 5. kandidat p? De Gr?nnes stortingsliste i Oslo.
– Norge skriker etter et gr?nt parti som t?r ? utfordre oljeindustrien og t?r ? starte ? bygge en fornybar framtid. For ? f? De Gr?nne inn p? Stortinget er det avgj?rende med et sterkt Gr?nn Ungdom. Med denne innstillinga er vi klare for det gr?nne gjennombruddet, sier Hallvard Surlien.
Valgkomiteen har ogs? innstilt Anders Skyrud Danielsen som generalsekret?r (gjenvalg – nytt verv), Kristian Normand som internasjonal kontakt (gjenvalg), Sara Marie Blichner som AU-medlem (gjenvalg – nytt verv), P?l Thygesen som AU-medlem (gjenvalg – nytt verv), John Slinning Jannesson (gjenvalg), Andrea S?gnen Tveit (ny), Sabina Syed (ny), ?yvind Aukrust (ny) og Hanne Johansen (ny). Les hele innstillingen her.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Authors

Related posts

Top