Milj?teknikk

V?ropprydding i 7 av 10 norske hjem

Skal til milj?stasjon: ?delagte leker, hageslanger og plastm?bler m? kastes i restavfallet eller leveres p? milj?stasjonene.

?rets store ryddehelg er her:
V?ropprydding i 7 av 10 norske hjem
V?ren er h?ysesong for opprydding i norske hjem, men mange av oss har misforst?tt hvor vi skal kaste avfallet. N? oppfordrer Gr?nt Punkt folk til ? sortere og levere avfallet riktig sted.
Hele sju av ti nordmenn oppgir at de skal ta en v?ropprydning i hjemmet, if?lge en ny unders?kelse gjennomf?rt av YouGov p? vegne av Gr?nt Punkt.
?rlig kaster hver og en av oss i gjennomsnitt rundt 440 kilo husavfall, if?lge tall fra Statistisk sentralbyr? (SSB). V?ren er den tiden da vi kaster aller mest, med opprydding i kjeller og p? loft f?r sommeren setter inn. Helgen f?r 17.mai er tradisjonelt den aller travleste i s? m?te. Da er det viktig at alt avfallet sorteres og leveres p? riktig sted.
Mange misforst?r
? I norske hjem og hager er det mange gamle plastm?bler, ?delagte plastleker og sprukne hageslanger som kasseres n?r v?ren kommer. Dessverre ser mange ut til ? ha misforst?tt hva som kan kastes i returordningen for plastemballasje, sier Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
Tall fra unders?kelsen viser at av det vi kaster under v?roppryddingen utgj?r kartong og papp 20 prosent og plastavfall 11 prosent. Tre av ti oppgir at de kaster plastm?bler og gamle leker i returordningen for plastemballasje.
? Det er kun ren plastemballasje som skal i denne ordningen, mens ting som ?delagte leker, hageslanger og gamle plastm?bler ikke er emballasje og m? leveres p? milj?stasjonene eller eventuelt i restavfallet, dersom det er snakk om mindre produkter av plast, forklarer R?ine.
Gir emballasjen nytt liv
Utvidet mulighet for resirkulering har feid innover landet de siste ?rene, og i dag kan n?rmere 90 prosent av befolkningen ogs? kildesortere plastemballasjen.
? I Norge har vi en ordning som gj?r at de som produserer og sender emballasje ut p? markedet er med p? ? ta ansvar for at denne blir gjenvunnet og tatt vare p?. Emballasjen f?r nytt liv og sparer milj?et for bruk av nye ressurser dersom den leveres i returordningen, forklarer R?ine.
Av Maren Thorsen Bleskestad, Pressenytt
Fakta om plastemballasje:
Med emballasje menes en innpakning i form av pose, boks, kanne el. hvor varen er tatt ut eller t?mt.
For hver kilo plastemballasje som leveres til gjenvinning sparer vi milj?et for 2,7 kilo CO2-utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet.
I 2012 ble det levert inn 29 300 tonn med plastemballasje fra norske husholdninger. Nesten 80 prosent av dette ble utsortert til materialgjenvinning
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.32200

Similar Posts