Milj?politikk

Varsel om overtredelsesgebyr til seks nettselskaper

40 millioner giftige lysp?rer p?

(Oslo 13.9.2010) De gammeldagse lysp?rene er p? vei ut. Fra h?sten 2012 vil ikke gl?delamper v?re ? f? kj?pt, med unntak av de aller minste p? under 7 watt. Det er bra for energiforbruket, men ikke n?dvendigvis for milj?et. Sparep?rer inneholder kvikks?lv. Men folk leverer ikke lysp?rer inn til milj?riktig h?ndtering.
Alle forhandlere som selger lysp?rer, eller andre elektriske produkter, skal b?de informere kundene om at gamle lysp?rer ikke skal kastes sammen med annet avfall, og de skal ta imot p?rene som er g?tt fra kundene sine og bringe disse videre til riktig milj?sanering.
– Sv?rt mange butikker har slurvet p? dette feltet. Kontroller fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og fylkesmannen har vist at mer enn 70 prosent ikke gj?r som de skal. Milj?gevinsten av ? g? over til sparep?rer kan g? opp i spinninga hvis vi ikke f?r inn p?rene n?r de ikke lenger lyser. Sparep?rer inneholder kvikks?lv, og ?vanlige? lysp?rer inneholder ofte bly. Disse giftene m? behandles p? en forsvarlig m?te, sier Gunnar Murvold, administrerende direkt?r i RENAS, en ideell organisasjon som h?ndterer elektroavfall.
– Lysp?rer er spesielt fordi 85 % av salget skjer gjennom dagligvarebutikker. N?r det gjelder lysr?r, som prim?rt selges gjennom andre kanaler, har vi en innsamlingsgrad p? rundt 80 %, forteller Murvold.
En unders?kelse NRK har gjort i Oslo viser at butikkene fortsatt sluntrer unna. Av 20 butikker de bes?kte, var det bare 2 som tok imot lysp?rer.

Alle lysp?rer skal returneres
Om lag 10 prosent av de 45 millioner p?rer vi ?rlig kaster blir behandlet p? milj?messig forsvarlig m?te. Dette betyr at tonnevis med milj?gifter kan komme ut i naturen og kretsl?pet vi alle er en del av.
– Mange forbrukere har f?tt med seg at sparep?rene inneholder kvikks?lv, men f? er klar over at gl?delamper kan inneholde store mengder bly og m? returneres p? samme m?te som sparep?rer, sier Murvold. Mengden kvikks?lv tillatt i sparep?rer er maksimalt 3 milligram, mens en gl?delampe kan inneholde over 2 gram bly.
Positiv utvikling
Selv om situasjonen langt fra er tilfredsstillende, er det likevel tegn til bedring. Spesielt fra 2007 til 2008, da mengden innsamlede lysp?rer nesten ble doblet fra 54 tonn i 2007 til 105 tonn i 2008.
– Dersom denne trenden fortsetter er dette positivt for milj?et. Mye tyder p? at innf?ringen av sparep?rer har gjort mange mer bevisste p? at lysp?rer m? behandles som farlig avfall. Men det er fortsatt langt igjen, sier Murvold.

—————————————————————————————————————–
RENAS er en ideell organisasjon som p? vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk avfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi ? en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. De mest kjente milj?giftene som plukkes ut er kvikks?lv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra r?kvarslere) og bromerte flammehemmere.
RENAS har mer enn 2600 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox osv.

For mer info : Kontakt administrerende direkt?r Gunnar Murvold, tlf. 22 13 52 01, epost: [email protected] , se ogs? www.renas.no eller ring 22 13 52 000000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy