Klimasp?rsm?l

Vassmagasinstatistikk veke 48 2009

Internasjonale rammebetingelser for norsk

En ny rapport fra etatsgruppen Klimakur 2020 gjennomg?r viktige internasjonale virkemidler som p?virker og vil p?virke norsk klimapolitikk framover.

Hele saken p? nettsidene til Klimakur 2020

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy