Klimasp?rsm?l

Veden berger Norge gjennom kuldeperioden

Eget varenummer for kolinklorid i tolltariffen ?pner at tollsatsen for slike produkter administreres ned generelt. Tollsatsen for 2010 fastsettes til 1,07 kroner per kg.

Nytt varenummer
Fra 1. januar 2010 ble det opprettet et eget varenummer for kolinklorid under posisjonen for ?tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr?. Varenummeret har f?tt betegnelsen ?som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, p? en organisk eller uorganisk b?rer?. Kolinklorid ble tidligere klassifisert p? varenummer 23.09.9099 i tolltariffen; en samlepost for ulike produkter som skal anvendes til dyrefôr.
Tolladministrering
SLF har tidligere innr?mmet tollnedsettelse for vitaminandelen i kolinkloridprodukter, etter s?knad. Med eget varenummer for kolinkloridprodukter har SLF mulighet for ? gi en generell tollnedsettelse. Det har tidligere blitt gitt tollfritak for kolinkloridandelen i det enkelte produkt (vitamin- og mineraltilskuddsandelen). Denne praksisen videref?res med generell tollnedsettelse og tollsatsen fastsettes p? basis av et innhold av kolinklorid p? 70 prosent. Tollsatsen fastsettes med dette til 1,07 kroner per kg. Tollnedsettelsen gis med varighet fra 10. januar 2010 til 31. desember 2010.

Kontaktperson:
r?dgiver Sigrun Pettersborg: 24 13 12 17

0000

Similar Posts