Natur

Veidekke bygger siste boligtrinn p? Ensj?

Veidekke Eiendom har gitt Veidekke Entrepren?r i oppdrag ? bygge trinn 5 og 6 p? boligprosjektet Marienfryd p? Ensj?. De 133 leilighetene har en samlet salgsverdi p? 450 MNOK. N?r hele prosjektet st?r ferdig i 2015 vil det best? av n?r 400 boliger.

Veidekkes prosjekt Marienfryd har truffet boligmarkedet godt med store familievennlige tun og beliggenhet inntil den nye Tidemannsparken sentralt p? Ensj? i Oslo. Hele prosjektet best?r av totalt seks byggetrinn med 396 boliger og parkering for ca 290 biler i garasje. Trinn 1-3 er ferdigstilt og innflyttet, mens trinn 4 blir ferdig i l?pet av v?ren 2014.

De siste to kontraktene for byggetrinn 5 og 6 omfatter oppf?ring av tre boligblokker med parkering i under­etasje. Trinn 5 best?r av en seksetasjes boligblokk med 50 tre- og fireroms leiligheter samt barnehage i f?rste etasje (utviklet og eid av ESPIRA). R?bygget er nesten ferdig, og innflytting blir h?sten 2014. Trinn 6 f?r 83 to-, tre- og fireroms leiligheter i to femetasjes blokker. Her er utgravingen startet opp, og det hele skal st? ferdig v?ren 2015.

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om ? bygge boliger med s?rdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte l?sninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.
Illustrasjonsfoto: Marienfryd
Se mer informasjon om prosjektet p? www.marienfrydbolig.no
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Herman Engesgaar, Veidekke Eiendom, tlf 480 59142, [email protected]
Prosjektleder Widar Br?ten, Veidekke Entrepren?r, tlf 951 43 775, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Similar Posts