Natur

Veidekke skal bygge 104 leiligheter i Helsingborg

Veidekke Entreprenad har av Helsingborgshem f?tt i oppdrag ? oppf?re boligprosjektet Parkhusen i Helsingborg. Det skal oppf?res fire boligblokker p? ti etasjer og et garasjeanlegg. Kontrakten er en totalentreprise verdt n?rmere 160 millioner svenske kroner ekskl. mva.
Boligprosjektet blir liggende p? Slottshöjden i et av Helsingborgs mest attraktive bydeler, rett ved ?resundsparken og med utsikt over ?resund.
– V?r visjon med Parkhusen er ? skape et unikt prosjekt der et mangfold av mennesker skal finne et attraktivt sted ? leve og bo. Veidekke vant anbudskonkurransen fordi de sammen med arkitektkontoret Tengbom lykkes best med ? speile visjonen, sier prosjektsjef Björn Ravemark i Helsingborghem.
– Vi er stolte og glade for at vi igjen har f?tt tillit av Helsingborghem til ? bygge attraktive og energivennlige leiligheter. Vi skal i dette prosjektet utvikle v?rt involveringsarbeid med blant annet VDC (Virtual Design and Construction). Gjennom involvering av alle parter skal vi skape et engasjement som sikrer h?y produktivitet, god kvalitet og et godt arbeidsmilj?, sier prosjektleder Stefan Wegner i Veidekke Entreprenad.
Byggestart er til v?ren og ferdigstillelse i 2016.

For mer informasjon kontakt:
Ulf Sterner, regionssjef Veidekke Entreprenad, tlf +46 70 324 45 63, [email protected]
Stefan Wegner, prosjektleder Veidekke Entreprenad, tlf +46 76 832 91 22, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy