milj?

Veidekke skal bygge nye lokaler for Stortinget

17-06-2014 10:01 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r AS har inng?tt avtale med Stortinget om ? bygge nye kontorlokaler for Stortinget i Prinsens gate 26 og et nytt post- og varemottak under Wessels plass. Kontraktssum er 372 millioner kroner ekskl. mva.

Prinsens gate 26 er fra 1880-tallet, og er i dag preget av setnings­problemer. I tillegg er infrastrukturen gammel, og det er et generelt stort behov for oppgradering av bygningen. Derfor skal Veidekke rive alt unntatt fasaden, refundamentere ytterveggene, grave ut for en ny kjelleretasje og bygge nye og effektive kontorlokaler for Stortinget.
I tillegg skal Veidekke bygge nytt post- og varemottak under Wessels plass med tunell til stortingsgarasjen.
Prinsens gate 26 har huset ?rverdige Halvorsens Conditori. Konditoriet har n? flyttet ut, men det vil bli lagt til rette for at det kan fortsette sin virksomhet i lokalene n?r byggearbeidene er ferdigstilt. Parallelt med Stortingets prosjekt gjennomf?res en omlegging av trikkespor og vann- og avl?psledninger i omr?det. For ? redusere ulempene for naboer og de som ferdes i omr?det er de ulike akt?renes prosjekter godt koordinert.
Veidekke starter opp byggearbeidene i slutten av juni m?ned, og de skal v?re avsluttet sommeren 2017. N?rmere informasjon finnes p? https://www.stortinget.no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Byggeprosjekter/P26/
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Marianne W. Haugen, Veidekke, tlf 91 57 77 30, [email protected]
Kommunikasjonsr?dgiver Jorunn Nilsen, Stortinget, tlf 93 89 82 00, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy