Natur

Veidekke skal bygge nye Munkerud skole i Oslo

Veidekke skal bygge nye Munkerud skole i Oslo
19-12-2013 08:21 Veidekke ASA Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om ? bygge nye Munkerud skole p? Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er p? 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

Veidekke Entrepren?r har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om ? bygge nye Munkerud skole p? Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er p? 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.
Totalentreprisen p? ca 7.500 m BTA omfatter bygging av ny barneskole med plass til 840 elever og 120 ansatte, samt et kropps?vingsbygg delvis nedgravd i terreng. Rundt skolen skal det opparbeides flotte utomhusomr?der og tilst?tende adkomstveier skal oppgraderes.

– Vi er meget glade for oppdraget og ser frem til ? bygge enda en topp moderne og energivennlig skole i passivhusstandard, sier distriktsleder Hans Olav S?rlie i Veidekke.

– Jeg er veldig forn?yd med at entrepren?ren n? er p? plass. Vi samarbeider godt med Veidekke om byggingen av passivhusskolen p? Bj?rnsletta, og ser n? frem til ? fortsette trenden p? Munkerud, forteller Nina R?nning, prosjektleder i Undervisningsbygg.

Skolebygget blir delt i tre hoveddeler. Hovedbygget for sm?skolen vil inneholde 1. – 4. klasse med tilh?rende l?rerarbeidsplasser, allrom og spesialrom. Mellombygget vil inneholde storskolen med 5. – 7. klasse. Skolebyggene skal forbindes til kropps?vingsbygget med b?de trapp, heis og bro.

Byggearbeidene vil starte h?sten 2014, og skolen skal st? klar til skolestart h?sten 2016.
Pressefoto
Billedtekst: Distriktsleder Hans Olav S?rlie i Veidekke (t.v.) og administrerende direkt?r Rigmor Hansen i Undervisningsbygg Oslo KF.
For ytterligere informasjon kontakt Veidekke Entrepren?r:
Avdelingsleder Erik ?kland i Veidekke, tlf 21 05 50 00 / 950 51 365, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Marit Thorsen i Undervisningsbygg, tlf 951 88 886

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy