Natur

Veidekke skal bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby

Veidekkes datterselskap Hoffmann har f?tt i oppdrag av Danica Ejendomme ? bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby utenfor K?benhavn. Kontrakten er en totalentreprise verdt 450 millioner danske kroner ekskl. mva.
Microsoft ?nsker ? samlokalisere sin danske utviklings- og salgsavdeling. Det nye hovedkvarteret bygges i lavenergiklasse 2020, og blir p? 18.000 m kontorlokaler og et garasjeanlegg p?12.000 m .
– Vi er meget stolte over den tillit Danica Ejendomme og Microsoft har vist Hoffmann ved ? gi oss dette store oppdraget. Utviklingen av det nye hovedkontoret startet med et tett samspill der vi samlet alle parter og all kompetanse. Slikt bygger vi best sammen, sier administrerende direkt?r Torben Bj?rk Nielsen i Hoffmann A/S.

For mer informasjon kontakt:
Adm. direkt?r Torben Bj?rk Nielsen i Hoffmann, tlf +45 43 29 93 00, mob. +45 60 12 93 00, [email protected]
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy