milj?

Veidekke skal bygge passivhusskole s?r for Stockholm

07-04-2014 21:32 Veidekke ASA Veidekkes datterselskap Arcona har f?tt i oppdrag ? bygge Glömsta skole og idrettshall i Flemingsberg i Huddinge kommune. Oppdraget er et samspillsprosjekt med en m?lpris p? 215 millioner SEK eksklusive mva.

Veidekkes datterselskap Arcona har f?tt i oppdrag ? bygge Glömsta skole og idrettshall i Flemingsberg i Huddinge kommune. Oppdraget er et samspillsprosjekt med en m?lpris p? 215 millioner SEK eksklusive mva.
Glömsta skole blir en grunnskole for 720 elever. Bygningsmassen p? 9 400 m f?r en moderne utformet planl?sning med korridorl?st l?remilj? som skaper stor fleksibilitet. I tilknytning til skolen skal Arcona ogs? bygge en idrettshall. Skolen skal oppfylle kravene for passivhus og klassifiseres til Miljöbyggnad niv? silver. Med blant annet bergvarme og solfangere skal energibruken ligge p? kun 25 kWh/m pr ?r.
– Vi har valgt Arcona som v?r samarbeidspartner for dette prosjektet ettersom de har en gedigen erfaring med ? drive samspillsentrepriser fra tidlig fase og samtidig kunne presentere den beste organisasjonen og beste m?ten ? drive prosjektet p?, sier Johann M?nsson, prosjektleder for Huge Fastigheter AB.
Se ogs? video/animasjon p? Youtube om skolen: http://youtu.be/y8Q13eDpPNk

For mer informasjon kontakt:
Niklas Virving, affärschef Lean Construction i Arcona, tlf +46 8 601 21 71, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy