Natur

Veidekke skal bygge tunnel p? FV 7 i Granvin

Veidekke Entrepren?r har inng?tt kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel og ny rassikker vei forbi Haukanesberget p? fylkesvei 7 i Granvin kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 191 millioner kroner ekskl. mva.

Fylkesvei 7 forbi Haukanesberget vest for Granvin sentrum er den mest rasutsatte veien i Hordaland. Strekningen har st?tt ?verst p? Hordaland fylkes liste over rassikringsprosjekt som skal realiseres, og n? skal veien endelig sikres mot steinras og skred med sn? og is.
Veidekke Entrepren?r skal bygge en tunnel p? 1,4 kilometer som f?r navnet Folkedals­tunnelen. I tillegg skal Veidekke bygge til sammen en kilometer ny vei i dagen p? begge sider av tunnelen.
Arbeidene settes i gang i slutten av november og skal v?re avsluttet sent p? h?sten 2015.
Nedlastbart foto
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder ?istein Brandt, tlf 90 69 07 49, [email protected]
Distriktsleder Stein Bj?ru i Veidekke, tlf 950 20 560, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Egil Thompson   #Nic Nilsen   #Oslo Lufthavn   #REC