Klimasp?rsm?l

Veolia Milj? starter logistikksamarbeid med GL?R Partner og HRR Milj?

H?yesterett konkluderer i en fersk dom at Hempel A/S skal foreta milj?tekniske unders?kelser av grunn og sj?bunn p? Ask?y utenfor Bergen. Dette er en prinsipielt viktig dom om hvem som skal p?legges ansvar for tidligere tiders forurensning.

P?legges ansvar for opprydding: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) p?la i 2004 firmaet Hempel A/S ? gjennomf?re milj?tekniske unders?kelser og utrede hvilke oppryddingstiltak som b?r gjennomf?res, p? land og i sj?bunn i Florv?g og Bakarv?gen p? Ask?y utenfor Bergen. Etter ? ha vunnet fram i b?de tingretten og lagmannsretten fikk staten n? ogs? medhold i H?yesterett. Foto: Klif.
En seier for milj?et
Milj?seier i H?yesterett:
B?de i tingretten, lagmannsretten og H?yesterett gis milj?vernmyndighetene rett i at Hempel AS kan holdes ansvarlig for ? foreta milj?tekniske unders?kelser av grunnen p? den tidligere malingsfabrikkens produksjons- og deponiomr?de.
Forurensningen p? deler av den tidligere Monopol-Hempel-eiendommen i Florv?gen var s? alvorlig at det hastet med ? f? ryddet opp, og Klima- og forurensningsdirektoratet har ryddet opp for to millioner kroner p? denne eiendommen.
For selve hovedoppryddingen har ikke milj?vernmyndighetene pekt p? noen ansvarlig enn?.
Klima- og forurensningsdirektoratet vil vurdere ? kreve kostnadene for den allerede gjennomf?rte akuttoppryddingen tilbake fra de ansvarlige for forurensningen.
? Vi er glade for at v?r rettslige tiln?rming med hensyn til hvem som kan p?legges ansvar for tidligere tiders forurensning, har st?tt seg gjennom alle rettsinnstansene, ogs? i H?yesterett, sier Ellen Hambro, direkt?r for Klima- og forurensningsdirektoratet.
Dommen inneb?rer at v?rt p?legg om at Hempel m? gjennomf?re milj?tekniske unders?kelser av grunnen p? den tidligere malingsfabrikkens produksjons- og deponiomr?de og av sj?bunnen utenfor, og utrede hvilke oppryddingstiltak som b?r gjennomf?res, blir st?ende.
? Dommen er en viktig seier for milj?et og for v?rt videre arbeid med opprydding av forurenset grunn og forurenset sj?bunn, sier Ellen Hambro.
Morselskapet er ansvarlig
Hempel A/S har hele tiden anf?rt at de som morselskap ikke kunne holdes ansvarlig i denne saken. Dette siden de f?rst tok over bedriften i 1983 og at unders?kelser viser at forurensningen skjedde f?r dette.
H?yesterett har n? konkludert med at et morselskap kan v?re ansvarlig etter forurensningsloven, og at det ikke har avgj?rende betydning at morselskapet tar over bedriften etter at forurensningen har skjedd.
Prinsipielt viktig avgj?relse
? Dette bekrefter at private akt?rer ikke kan organisere seg bort fra ansvar for forurensning. Derfor er dette en prinsipielt viktig avgj?relse, sier klima- og forurensningsdirekt?r Ellen Hambro.
Klima og forurensningsdirektoratet vil gi Hempel en ny frist for ? gjennomf?re de unders?kelsene og utredningene som inng?r i p?legget fra 2004, og som enn? ikke er gjennomf?rt.
Sp?rsm?l kan rettes til:
sjefingeni?r Erik H?ygaard, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 34 82, e-post: [email protected]
r?dgiver Rasmus Sand, juridisk seksjon
telefon: 22 57 35 84, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy