Milj?teknikk

Verden kan bli 100 % fornybar innen 2050

Det snakkes mye om hvordan vi skal klare ? begrense utslipp av skadelige klimagasser. Da gir det h?p ? lese WWFs The Energy Report som sl?r fast at kull, olje og gass kan gj?res overfl?dig innen 2050.
Rapporten fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig ? oppn? 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og n?ringsliv satser stort.
M? satse p? elektrisitet
I rapporten kommer det fram at elektrisitet m? drive st?rsteparten av verdens energiforbrukende aktiviteter for ? oppn? dette m?let. Utvikling av elektrisitetsnettet blir derfor en forutsetning for ? sikre alle tilgang til rene, fornybare energikilder. Det er i dag 2,5 milliarder mennesker som ikke har tilgang til elektrisitet eller som er avhengige av ineffektive og gjerne forurensende energikilder til blant annet matlaging og oppvarming. Disse m? f? tilgang til sikker, rimelig og ren energi.
Telinet Energi st?tter fullt ut konklusjonene i WWFs rapport. – Telinet har i flere ?r jobbet med nettopp ? fremme fornybar energi i Norge, sier Jan Kristian Mardal i Telinet Energi. – Vi lever alle sammen i en begrenset biosf?re p? Jorden og vi m? alle bidra til ? begrense utslipp fra fossilt brensel, fortrinnsvis med elektrisitet, som m? v?re fra garantert fornybare energikilder.
N?dvendig endring
Rapporten stadfester at vi ikke har andre valg enn ? g? over til fornybar energi, dersom verden skal klare ? kutte klimagassutslippene med minst 80 prosent innen 2050. Det er if?lge WWF fullt mulig, b?de teknologisk og ?konomisk, men overgangen til et fornybart samfunn vil by p? store utfordringer.
Mardal i Telinet understreker viktigheten av at ogs? vi nordmenn velger fornybar energi:
– Mesteparten av str?mmen vi produserer i Norge er fra milj?vennlige kilder som vannkraft. Problemet er at store deler av norskprodusert str?m eksporteres til det europeiske str?mmarkedet og at vi importerer str?m produsert fra for eksempel kullkraft. Derfor er det viktig at vi alle krever str?m fra 100 % fornybar energi med opprinnelsesgaranti fra v?re str?mleverand?rer. Slik bidrar du og jeg til et fornybart samfunn, avslutter Mardal i Telinet.
Rapporten fra WWF kan lastes ned her: http://assets.wwf.no/downloads/energy_report.pdf
Om str?m fra fornybar energi
Str?m fra 100 % fornybar energi, eller str?m med opprinnelsesgaranti som det ogs? kalles, betyr at str?mleverand?ren garanterer for at det produseres like mye fornybar energi som det kunden bruker.
Les om Telinet Energi p? telinet.no eller se hva Store Norske Leksikon eller Wikipedia sier om Telinet. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Oslo Lufthavn   #Vegar Gystad