Vann

Verdens milj?verndag markeres over hele landet

Verdens milj?verndag markeres over hele landet
Gr?nn ?konomi: 5. juni markerer FN verdens milj?verndag. Datoen har v?rt markert som FNs milj?dag helt siden FNs milj?vernskonferanse i Stockholm i 1972. Det er

Gr?nn ?konomi: 5. juni markerer FN verdens milj?verndag. Datoen har v?rt markert som FNs milj?dag helt siden FNs milj?vernskonferanse i Stockholm i 1972. Det er FNs milj?program UNEP som organiserer milj?dagen, og i 2012 er tema for dagen gr?nn ?konomi.
Idéen om en ?gr?nn ?konomi? ble lansert av FNs milj?program (UNEP) etter at finanskrisen br?t ut i 2007/2008. For UNEP er gr?nn ?konomi ?en ?konomi som resulterer i ?kt menneskelig trivsel og sosial likhet, samtidig som den betydelig reduserer milj?risiko og ?kologiske fotavtrykk?.
– Arbeidet for gr?nn ?konomi handler om ? skape ?konomisk vekst i fattige land og samtidig redusere menneskenes forbruk av naturressurser, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet. Utgangspunktet for ideen var at vi st?r overfor en trippel krise: ?konomisk krise, klimakrise og matvarekrise.
– Om Rio+20 n? i juni skal bli en suksess, m? vi komme n?rmere en felles forst?else og aksept for gr?nn ?konomi som et viktig bidrag til en global b?rekraftig utvikling, sier Solholm.
B?REKRAFTIG ENERGI FOR ALLE
I tillegg til at det er Verdens milj?verndag den 5. juni er 2012 ?ret for b?rekraftig energi for alle.
FN-sambandet i S?r har satt disse to dagene i sammenheng og skrevet kronikk om Statoils manglende b?rekraft ved oljesandanlegget i Canada.
Visste du at
et oljesandanlegg slipper ut 13 ganger mer CO2 enn en installasjon i Nordsj?en
energiforbruket i fattige land vil ?ke med 60 prosent fram mot 2035
energiproduksjon og -forbruk er en av de st?rste kildene til utslipp av klimagasser og st?r for ca 60 prosent av de globale utslippene
L?R MER: Les Kristian R?ssaaks kronikk
FNs KONFERANSE FOR B?REKRAFTIG UTVIKLING
Vi n?rmer oss FNs konferanse for b?rekraftig utvikling, Rio+20, med stormskritt.
Det er 20 ?r siden FNs f?rste konferanse om milj? og utvikling fant sted i Rio. Da ble ?b?rekraftig utvikling? satt p? toppen av FNs agenda. B?rekraftig utvikling skulle s?rge for ?en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten ? ?delegge fremtidige generasjoners muligheter til ? tilfredsstille sine behov?.
Om noen uker skal regjeringer, sivilsamfunn og n?ringsliv m?tes i Rio for ? snakke om samme tematikk. N? er det ?gr?nn ?konomi? som er det nye slagordet ? gr?nn ?konomi innenfor rammen av b?rekraftig utvikling.
Gr?nn ?konomi er det som skal redde kloden. Men hvordan vil en slik ?konomi se ut? Les Victoria Stadheims kronikk om gr?nn ?konomi.
TEMASIDER: B?rekraftig utvikling
Rio+20: FNs konferanse for b?rekraftig utvikling
UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR SKOLEN
FN-sambandet tilbyr ulike undervisningsopplegg for ulike skoletrinn.
De aller minste elevene kan l?re om milj? ved ? bes?ke FN-filurens egen nettside. Her hjelper Filuren barn ? l?re mer om FN:
G? inn p? www.fn-filuren.no og klikk p? Filuren i skrinet. Velg spillene som handler om milj?, og gj?r oppdraget i Kina. Etterp? kan klassen samtale om hva spillet gikk ut p?. Hvorfor det er viktig ? ikke kaste s?ppel rett ut i elva?
Eksempel p? aktuelt kompetansem?l: Naturfag 4. trinn: Argumentere for forsvarlig framferd i naturen.
I Troms? tilbys p? dagen et undervisningsopplegg for ungdomsskolen:
Denne uka er det Internasjonal Uke ? og Verdens milj?verndag markeres sammen med Nordnorsk vitensenter: Ungdomsskoleklasser inviteres til opplevelser og foredrag.
Tema-arbeidet best?r av et undervisningsopplegg om varmepumper og milj?vennlige energikilder, en quiz fra utstillinga knyttet til energi og milj?, og en anledning for elevene til ? gi sine milj?l?fter p? et tre i utstillinga.
Les mer om FN-sambandets undervisningsopplegg i Nord
Bes?k FN-filuren
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.8100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy