Milj?politikk

Verdensrekord i Oslofjorden: Nytt kabelanlegg

Mattilsynet har 21. juli 2010 fastsatt forskrift om kontrollomr?de for ? forebygge, bekjempe og begrense infeksi?s lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune i Finnmark.

Forskriften og kart over kontrollomr?det er vedlagt nedenfor.
For informasjon om saken for ?vrig vises til tidligere informasjon p? Mattilsynets nettsider. Se lenke i h?yre spalte.
For sp?rsm?l kontakt Mattilsynets distriktskontor for Vest-Finnmark p? tlf: 78 43 25 50.
Last ned:
Forskrift om ILA kontrollomr?de – Langfjord i Alta kommune (21.07.10) [pdf]
Kart ILA kontrollomr?de, Langfjord, Alta kommune (21.07.10) [pdf]
0000

Similar Posts