Natur

Verdt ? vite n?r du vurderer varmepumpe

12-11-2013 09:04 Skikkelig R?rlegger Du kan fremdeles f? ?konomisk st?tte til ? installere varmepumpe. Det gjelder ? velge den riktige. Her er r?rleggerens r?d.

Mens myndighetene nylig stoppet ?konomisk st?tte til installasjon av luft-luft-varmepumper, kan
du fremdeles f? st?tte om du installerer luft-vann eller vann-vann-varmepumpe. Den ?konomiske
st?tteordningen er et ledd i utfasingen av oljefyren frem mot 2020.
Myndighetenes m?l har v?rt at fossilt brensel ikke lenger skal brukes som energikilde for oppvarming av norske boliger.
Er du en av dem som lurer p? om dette er ?rets siste sesong for oljefyren, har skikkeligr?rlegger.no noen tips til hva du b?r ta med i vurderingen:
*Hvor gammel er oljefyren?
En st?pejernskjele kan vare i hundre ?r, mens en st?lplatekjele har en langt kortere levetid. (ca
15-20 ?r). Er oljetanken av plast skal den ha ubegrenset levetid. En st?lkjele skal kontrolleres hvert 15. ?r, men kan ha levetid opp mot 40 ?r.
*Har du hatt flere sm?reparasjoner de siste sesongene?
En reparasjon eller justering bel?per seg fort til 5.000-15.000. Er oljefyren f?rst utrangert m? du regne med ?rlige merkostnad til vedlikehold av oljefyringsanlegget.
*M? oljebrenneren justeres, eller skiftes ut?
Oljebrenneren vil normalt ha en levetid p? 15-20 ?r. ? reparere den er forholdsvis kostbart.
*Mistenker du at fyrkjelen eller oljetanken lekker?
Hvis tanken ikke er murt inn, er det forholdsvis enkelt ? oppdage om den lekker. Er den innmurt kan lukt av olje v?re tegn p? at tanken ikke er tett. Ligger tanken utend?rs m? du v?re klar over at lekkasje til grunnen kan medf?re forpliktelse til kostbart opprydningsarbeid. Uansett er det lite l?nnsomt ? reparere og man vil normalt anbefale ? skifte fyringsanlegget.
*Dersom oljefyringsanlegget uansett m? byttes ut vil merkostnadene ved ? installere varmepumpe fremfor nytt fyringsanlegg ofte v?re tjent inn i l?pet av f? ?r. Kostnadene ved ? bytte ut et oljefyringsanlegg med varmepumpe varierer imidlertid relativt mye, avhengig av valg av l?sning,
men ogs? i forhold til eventuelt behov for oppgradering av eldre radiatorer etc. Investeringer i utbedring av radiatorer, eller legging av varme i gulvet har imidlertid den hyggelige bieffekten at det ogs? gir bedre inneklima og ?kt komfort.
*Har oljefyringsanlegget ditt en st?pjernskjele med en forholdsvis ny brenner, og en oljetank i plast? Da er det liten grunn til ?
hive ut anlegget. De fleste kjeler kan fyres med biobrensel eller bioolje. Det
er spesiell grunn til ikke ? hive ut et velfungerende oljefyringsanlegg selv om
fyring med fossilt brensel utfases dersom du velger en luft/vann varmepumpe.
*Uansett, om du vurderer utfasing av fossilt brensel b?r du ta kontakt med en r?rlegger som kan bist? deg gjennom hele prosessen fra planlegging og valg av ny l?sning, til s?knadsprosess og
gjennomf?ring. Be om referanser p? tilsvarende jobber og be gjerne om tilbud
fra flere.
* F?r du ber om tilbud b?r du tenke gjennom hvor stort varmebehov dere har og hvor mye
varmtvann dere bruker. Dine krav og standarder i forhold til komfort er avgj?rende for valg av l?sning. Og husk at installering av varmepumpe ogs? kan gi mulighet for oppgradering av komforten i boligen.
*Husk ogs? at en luft/vann-varmepumpe m? ha tilskuddsvarme som dekker 100% av oppvarmingsbehovet de aller kaldeste dagene. Spisslasten kan v?re str?m, vedfyring eller biofyringsolje.
* Vann-vann-varmepumper som henter varme fra grunnen, ogs? kalt bergvarme, er den dyreste ettersom den krever at man borer dypt ned i fjellet et par ganger for ? f? nok varme til en enebolig.
Samtidig kan dette v?re en fornuftig investering, nettopp fordi bergvarme er en stabil varmekilde.
En stabil varmekilde gj?r nemlig at du ikke trenger ekstra oppvarming av boligen, og du kan spare opp mot 70 prosent av fyringsutgiftene. Med andre ord kan vann-vann-varmepumper p? sikt v?re ressursbesparende, selv om det er dyrere ? installere.
Se ogs? mer om installasjon av vann til vann-varmepumpel?sninger p? skikkeligr?rlegger.no

Hvorfor varmepumpe?
Spar str?m: Du kan spare mellom 20 og 60 prosent av str?mmen som brukes til oppvarming av bolig og varmt vann
Kutt utgifter: En varmepumpe kan levere varme til omtrent 1/3 av prisen sammenliknet med vanlig elektrisk oppvarming
Spar milj?et: Varmepumper reduserer str?mforbruket og demper behovet for import av kullkraft og brensel med olje.
Komfort: Du f?r et lunt og behagelig inneklima
Enkelt: Varmepumpen krever lite vedlikehold og er enkel ? drifte.
kilde: skikkeligr?rlegger.no

Skikkelig r?rlegger er r?rbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige r?rleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder ogs? relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, bes?k www.skikkeligr?rlegger.no.
NRL st?r for Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS, og er en bransjeorganisasjon for r?rleggerforetak av ulik st?rrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet N?ringslivets Hovedorganisasjon og Byggen?ringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy