Milj?politikk

Verneomr?destyre som skal forvalte Trollheimen og Innerdalen landskapsvernomr?der oppnevnt

Milj?verndepartementet har oppnevnt verneomr?destyre som skal forvalte Trollheimen og Innerdalen landskapsvernomr?der. Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunene og

Milj?verndepartementet har oppnevnt verneomr?destyre som skal forvalte Trollheimen og Innerdalen landskapsvernomr?der.
Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene, fylkeskommunene og Sametinget f?r gjennom deltagelse i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
– Det er sv?rt gledelig at Meldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal kommuner sammen med M?re og Romsdal fylkeskommune, S?r-Tr?ndelag fylkeskommune og Sametinget vil p?ta seg ansvaret med ? ivareta de unike naturverdiene i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernomr?der og Minilldalsmyrene og Svart?moen naturreservat. Verneomr?destyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnevnelse av verneomr?destyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Verneomr?destyret for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernomr?der, samt Minilldalsmyrene og Svart?moen naturreservater vil best? av: Ivar Syrstad fra Meldal kommune, Bj?rg Marit S?teren fra Oppdal kommune, Bj?rn Rogstad fra Rennebu kommune, John Ole Aspli fra Rindal kommune, St?le Refstie fra Sunndal kommune, Mons Otnes fra Surnadal kommune, Randi Walderhaug Frisvoll fra M?re og Romsdal fylkeskommune, Solveig Kvidal fra S?r-Tr?ndelag fylkeskommune og Gustav Kant og Maja Britt Renander fra Sametinget.
Verneomr?destyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i landskapsvernomr?dene og naturreservatene sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy