Milj?teknikk

Vi blir stadig bedre p? kildesortering

Administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge, Jaana R?ine, kan konstatere at stadig flere av oss leverer plast og kartong til gjenvinning.

Sp?rreunders?kelser gjennomf?rt av Ipsos MMI for Gr?nt Punkt Norge viser at stadig flere av oss leverer plast og kartong til gjenvinning. I m?linger som ble gjennomf?rt i fjor svarte om lag 75 prosent av befolkningen at de deltar i returordningene for kartong og plastemballasje. Dette er fem prosentpoeng h?yere enn i 2011.

? Vi ser at returordningene blir stadig bedre kjent blant folk. Flere benytter seg av muligheten til ? kildesortere plastemballasje og kartong. Ved ? resirkulere sparer vi milj?et for den belastningen som produksjon av ny plast og nye kartonger medf?rer, sier Jaana R?ine, administrerende direkt?r i Gr?nt Punkt Norge.
I starten av april hvert ?r rapporteres returtallene til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Og tallene for 2012 viser en positiv fremgang. Av alle drikkekartonger p? markedet blir n? 56 prosent av dem kildesortert og materialgjenvunnet. N?r det gjelder plastemballasje blir 43 prosent kildesortert og materialgjenvunnet.
? Det er meget positivt med en jevn og god ?rlig bedring, men tallene forteller jo ogs? at vi helt klart har et potensial til ? gj?re det enda bedre. Det er alts? ingen grunn til ? hvile p? laurb?rene, sier R?ine.
Troms? p? kartongtoppen
Unders?kelsene gj?rt av Ipsos MMI viser at det er forskjeller b?de n?r det gjelder kjennskap til returordningene, om vi benytter oss av ordningene og hvor mye vi faktisk leverer til gjenvinning. Folk i Troms? er de aller flinkeste til ? bruke returordningene for drikkekartonger, tett fulgt av Arendalsomr?det.
? Disse omr?dene er gode forbilder for resten av landet. Drikkekartonger kan ha s? mange som sju liv n?r de leveres inn til resirkulering, og dette sparer milj?et for produksjon av helt nye kartonger, sier R?ine.
N?r det gjelder bruk av returordningene for plastemballasje er det Molde, Hamar og Asker som topper statistikken.
? Norge ligger i verdenstoppen p? plastgjenvinning. Stadig flere kommuner legger til rette for plastinnsamling, og per i dag kan n?rmere 90 prosent av befolkningen levere inn plasten sin til gjenvinning, opplyser R?ine.
Gode vaner
Nordmenn blir ogs? stadig flinkere til ? rengj?re plasten f?r den kildesorteres. 69 prosent av oss leverer sjelden eller aldri skitten plastemballasje, if?lge unders?kelsen. Og det skal ikke s? mye til f?r plasten er tilstrekkelig ren.
? Som regel holder det ? skylle plasten med kaldt vann, kanskje g? raskt over med en oppvaskb?rste og la den renne av seg. Er den veldig skitten, og krever uforholdsmessig mye jobb og energi ? rengj?re, er det bedre ? legge den i restavfallet. Her gjelder det ? bruke skj?nn, sier R?ine.

Fakta om plastemballasje:
For hver kilo plastemballasje som leveres til gjenvinning sparer vi milj?et for 2,7 kilo CO2-utslipp sammenliknet med om plasten skulle blitt energiutnyttet.
I 2012 ble det levert inn 29 300 tonn med plastemballasje fra norske husholdninger. Nesten 80 prosent av dette ble utsortert til materialgjenvinning
Ved utgangen av 2012 kunne n?rmere 90 prosent av den norske befolkningen levere plastemballasjen sin til gjenvinning gjennom kommunale ordninger.
Fakta om drikkekartonger:
I Norge bruker vi omlag to millioner drikkekartonger hver dag.
Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, det vil si at det er f?rste gang disse er i oml?p.
N?r vi kildesorterer reduseres mengden restavfall. Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke.
Hvis du brenner kartonger gir de lite varme, mye aske, sv?rt forurensende r?yk og ?kt fare for pipebrann.
Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes b?de seks og sju ganger.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Gr?nt Punkt Norge. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.2000

Similar Posts