Energisp?rsm?l

Vil ha gr?nt statsbudsjett

Milj?partiet De Gr?nne vil ?ke bevilgningene til kollektivtransport og flytte subsidier fra oljeindustrien til utvikling av fornybar energi i sitt alternative statsbudsjett for 2013.

Mandag 8.oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Milj?partiet De Gr?nne, som p? flere meningsm?linger har n?rmet seg et stortingsmandat ved valget neste ?r, etterlyser en tydelig og ambisi?s satsing p? fornybar energi, kollektivtransport og norsk matproduksjon.

– Et l?ft i disse sektorene haster, og da har vi ikke tid til mer visjonsl?s og oljesvart budsjettpolitikk. Med v?rt alternativ presenterer vi realistiske og gjennomf?rbare tiltak som f?rer Norge et stort skritt i en gr?nnere retning, innenfor en trygg ?konomisk ramme, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Milj?partiet De Gr?nne.

Transportsektoren i Norge st?r for om lag 30 prosent av klimagassutslippene, og har de raskest voksende utslippene av alle sektorer. Tidligere denne uken advarte Norges Automobilforbund om at ?stlandet kommer til ? stoppe opp, dersom det dr?yer med utbygging av Inter City-jernbane. Milj?partiet De Gr?nne krever en ?kning i bevilgningene til jernbane fra 12,5 mrd i 2012 til 17 mrd i 2013 for ? f? fortgang i utbyggingsplanene.

– Dobbeltspor i Inter City-trianglet er det viktigste satsingsomr?det i samferdselspolitikken i ?rene fremover. B?de for klimaet, luftforurensning og trafikkflyten i de store byene er det helt n?dvendig at dette kommer p? plass s? fort som mulig. Pengene kan tas fra ?kte avgifter p? flytrafikk og reduserte bevilgninger til vei, sier Marcussen.

Milj?partiet De Gr?nnes ungdomsparti, Gr?nn Ungdom, mener det er p? tide at regjeringen setter reelle begrensninger for oljeindustrien. De er bekymret for den stadig voksende ressursbruken i oljen?ringen, og konsekvensene det mef?rer for klimaet og fastlandsindustrien.

– I 2011 var ressursbruken tre ganger s? stor som oljepengebruken p? statsbudsjettet. Det er p? tide prinsippet om at ?forurenser betaler? virkelig begynner ? gjelde. F?rste skritt m? v?re ? fjerne de enorme subsdidiene til oljeindustrien, og heller bruke disse midlene til ? utvikle fornybar energi. S? b?r CO2-avgiften heves til et niv? som faktisk utgj?r en forskjell, det vil si 1000 kr/tonnet p? sikt, sier nasjonal talsmann i Gr?nn Ungdom, Hallvard Surlien.

Kontakt:

Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Milj?partiet De Gr?nne. Tlf: 905 71 847
E-post: [email protected]

Hallvard Surlien, nasjonal talsmann i Gr?nn Ungdom. Tlf: 930 49 035.E-post: [email protected]

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy