Vil ha mer kildesortering p? farten

Selv om nordmenn er blitt flinkere til ? kildesortere hjemme, g?r tonnevis av avfall ?rlig rett i s?pla n?r vi er p? vei til eller fra steder. If?lge en unders?kelse gjennomf?rt av YouGov for Gr?nt Punkt, ?nsker hele 83 prosent ? ha mulighet til ? kildesortere n?r de er p? farten.
? Vi kan ikke skylde p? forbrukerne, for de er positive til ? kildesortere mer. Dette er et sp?rsm?l om tilgjengelighet og om virksomheters ansvar for ? legge til rette for kildesortering, sier Eirik Oland, kommunikasjonssjef i Gr?nt Punkt Norge.
?ya foran som et godt eksempel
?yafestivalen har som m?l ? bli blant verdens mest milj?vennlige festivaler. Dette inneb?rer blant annet at de stiller strenge milj?krav til innkj?p, servering av ?kologisk mat, omfattende panteordninger og en materialgjenvinningsgrad p? over 60 prosent.
? ?ya har g?tt foran som et godt eksempel. De har gjort det enkelt for publikum ? kildesortere, og s?rger for at de aldri er langt unna en sorteringsstasjon. M? du g? en halvtime, s? gidder du ikke, sier Oland.
Arrang?rene av ?yafestivalen opplever at festivalgjengere er opptatt av ? kildesortere n?r forholdene ligger til rette.
? Publikum gj?r en god innsats med ? sortere avfallet i dunkene p? omr?det. I tillegg har vi en panteordning der folk kan f? igjen penger for alle plastglass og b?rehanker. Natur og Ungdom stiller hvert ?r med 150 frivillige som st?r for panteordningen og rydder omr?det, forteller milj?sjef Julie Forchhammer.
Spiser og drikker mer p? farten
Gr?nt Punkt erfarer at utfordringene med avfallet som kastes n?r folk er p? farten, er st?rre i dag enn for ti ?r siden.
? Flere kj?per varer p? farten. N? spiser vi mer mens vi er p? vei fra et sted til et annet. Sushi er et godt eksempel p? mat med man kan spise hvor som helst, n?r som helst, men ofte g?r emballasjen rett i s?pla etterp?, sier Oland.
Han mener at b?de kj?pesentre og flyplasser er blitt flinkere til ? tilrettelegge for kildesortering, men i parker og p? bensinstasjoner er det fortsatt en lang vei ? g?.
Sorterte 38 tonn avfall
Festivalene f?r p? sin side skryt for at de har blitt flinkere de siste ?rene.
?yas milj?sjef kan fortelle at ?yafestivalen har utplassert dunker der publikum kan sortere papp-, plast-, mat- og restavfall ? i tillegg til den nevnte panteordningen. Til sammen h?ndterte festivalen 38 tonn avfall i fjor. P? bakomr?det finsorterte frivillige fra Natur og Ungdom alt festivalavfallet i 14 forskjellige kategorier.
Dette er tiltak som er viktig for en festivals milj?troverdighet, mener Oland.
? Én ting er ? s?rge for ? kildesortere. Vi m? ogs? s?rge for at avfallet blir sendt til riktig sted, at det ikke blir blandet sammen p? bakrommet. Jo bedre det sorteres med én gang, desto billigere blir det, sier han.
(Pressenytt)

?yafestivalens avfallspolitikk:
Mest mulig skal materialgjenvinnes.
Vil spre kunnskap om milj?nytten av kildesortering.
150 frivillige fra Natur og Ungdom s?rger for ? holde festivalomr?det ryddig og drifter panteordningen og avfallsh?ndteringen.
P? bakomr?det er det en milj?stasjon der de frivillige ?pner alle s?ppelsekker og sorterer alt innhold i opptil 14 ulike kategorier (tre, papir, plast, metall, mat og s? videre).
62 prosent av avfallet ble materialgjenvunnet i 2010. Det betyr at det ble brukt til ? lage nye produkter. Resten av avfallet ble energiutnyttet til fjernvarme.
?yafestivalens milj?tips:
Det er fullt mulig ? gjennomf?re kildesortering p? det niv?et som er relevant for hvert arrangement. Ta kontakt med ditt lokale avfallsselskap og h?r om det kan levere ulike dunker som publikum kan sortere i.
Panteordning bidrar til minimering og sortering av deler av avfallet.
Inviter for eksempel lokale idrettslag til ? ta seg av avfallssortering og rydding. De kan tjene litt penger, og arrang?rene f?r engasjert lokalmilj?et enda mer.
Sjekk arrangementsguiden: http://www.miljohandboken.no/.
Gr?nt Punkt Norge:
Gr?nt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp.
Selskapet drifter ogs? returordningene for plastemballasje og drikke- og emballasjekartong.
Gr?nt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med m?l om ? f? alle med p? n?ringslivets emballasjedugnad.
Kontaktperson:
Gr?nt Punkt Norge, kommunikasjonssjef Eirik Oland, mobil 93 05 24 92.
Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Gr?nt Punkt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.0000

Authors

Related posts

Top