Energisp?rsm?l

Vil kutte energiforbruket: Scandic utfordrer resten av hotellbransjen

Scandics konsernsjef Anders Ehrling oppfordrer den nordiske hotellbransjen til ? bli mer milj?vennlig. ?Bransjen b?r blant annet benytte Earth Hour som en anledning til ? kvitte seg med sine gamle gl?delamper og i stedet bruke lavenergi- eller LED-p?rer, sier Ehrling.
Scandic bruker allerede i dag 80 prosent lavenergi- og LED-p?rer p? sine hoteller, og kommer i l?pet av 2014 kun til ? bruke milj?lysp?rer. Hvert eneste Scandic-hotell har i snitt om lag 7 000 lysp?rer og andre lyskilder. Det betyr at hotellkjeden bruker 1 million p?rer og lyskilder p? sine 156 hotell.
?Milj?tanken og ?konomisk overskudd kan helt utmerket forenes, og vi trenger flere som innser det. Derfor utfordrer jeg hele bransjen til ? gj?re sitt for et mer milj?vennlig samfunn. Det ? bytte ut gamle gl?delamper inneb?rer i f?rste omgang en h?yere kostnad, men de nye milj?vennlige p?rene varer lenger og bruker mindre elektrisitet slik at det over tid blir b?de en ?konomisk og milj?messig gevinst, sier Anders Ehrling, konsernsjef i Scandic.
Earth Hour
Scandic vil markere Earth Hour den 23.mars mellom 20.30 og 21.30 ved ? redusere bruken av energi mest mulig p? sine 156 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Nederland og Belgia. Hotellkjeden oppfordrer ogs? sine 6 600 ansatte til ? skru av lys og annen teknisk utstyr i sine hjem for ? markere milj?timen.
Milj?fotavtrykket til Scandic blir mindre
Scandics b?rekraftrapport for2012 viser at hotellkjeden fortsetter ? kutte bruken av vann og elektrisitet, produserer mindre avfall og slipper ut mindre kulldioksid. Dette er omr?der hvor et hotell setter milj?fotavtrykk og som er viktige for v?rt milj? og klima. Scandic har siden 1996 m?lt sitt milj?avtrykk, hver eneste m?ned og p? hvert eneste hotell.
?Vann, energi, avfall og kulldioksidutslipp er omr?der som hotellet kan p?virke gjennom styrte innkj?p, teknisk utstyr og medarbeidernes handlinger. Vi satser p? oppl?ring, bedre rutiner og smartere innkj?p for ? gj?re milj?fotavtrykket s? lite som mulig. Vi har som m?l at v?r egen virksomhet ikke skal slippe ut CO2 innen 2025, forteller b?rekraftansvarlig Inger Mattsson i Scandic.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Inger Mattsson, B?rekraftansvarlig, Scandic, tel: +46 709 73 50 19
Margareta Thorgren, kommunikasjonsdirekt?r, Scandic, tel: +46 721 70 92 53

Hver dag jobber de 6 600 medarbeiderne p? Scandic med ett eneste m?l for ?yet ? at du skal trives. Som Nordens gr?nneste hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, sosialt ansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med 160 hotell i ni land og sammenlagt 29 910 hotellrom med en omsetning p? 842 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? et sted der mennesker treffes, jobber og inspireres.
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Av Maren Bleskestad   #Kontaktperson Gr