V?r

Vil sikre HMS p? byggeplassen med kurs p? nett

?rlig skjer det rundt 90.000 arbeidsskader i Norge. Med nye filmbaserte og spr?kn?ytrale HMS-kurs som kan gjennomf?res p? nett, ?nsker TOOLS ? redusere antall skader p? arbeidsplassen.

Mange av arbeidsskadene og ulykkene som skjer p? norske byggeplasser kunne v?rt unng?tt med riktig oppl?ring innen HMS. N? lanseres et nytt filmbasert og spr?kn?ytralt HMS-kurskonsept som gjennomf?res online ? n?r du selv har tid og mulighet.
? N? er ikke lenger mangel p? tid og kompetanse noen unnskyldning for ikke ? ha gjennomf?rt HMS-kurs, sier prosjektleder segment bygg og anlegg i TOOLS, Anne-Line Falldalen.
? Filmbasert oppl?ring er s?rlig godt egnet til ? bevisstgj?re og skape holdninger. Man kan fortelle en historie og vekke f?lelser hos mottakeren. I tillegg er online kurs en meget smidig og kostnadseffektiv m?te ? drive dokumentert oppl?ring p?, sier Falldalen.
Med delpr?ver underveis og avsluttende eksamen, sikrer og dokumenterer man at budskapet er mottatt og forst?tt.
F?lger nyansatt p? anleggsplass
TOOLS ble for noen m?neder siden kontaktet av Granat Studios, Veritech og HMS Vestfold som var i gang med planleggingen av en kursplattform p? nett sammen med et konkret HMS-kurs for bygg og anlegg.
? I tillegg til ? bidra med rekvisitter til filminnspillingen, vekket konseptet s?pass interesse hos TOOLS at vi valgte ? bli med p? utviklingen av hele konseptet, sier Falldalen.
HMS-kurs for bygg og anlegg f?lger en nyansatt sitt f?rste m?te med en anleggsplass. Hovedpersonen settes inn i ulike situasjoner, hvor faremomenter og viktige rutiner for ? forhindre skader og ulykker presenteres og repeteres. Blant annet g?r man igjennom viktigheten av ? registrere u?nskede hendelser (RUH-rapportering), bruk av verneutstyr, oppl?ring i bruk av farlig verkt?y, orden og ryddighet, fallsikring og sikring av stiger og stillas.
Tilfredsstiller lovkrav for HMS
? Dette er HMS-oppl?ring som fungerer. Kurset er filmbasert, relevant og engasjerende, og med hjelp av kunnskapstester gir det dokumentert HMS-oppl?ring som lovverket krever, sier Magnus Robbestad i HMS-konsulentselskapet Veritech.
Kurset er tilgjengelig p? tools.no og tar ca. 30 minutter ? gjennomf?re p? PC, nettbrett eller mobil. Dersom man forlater kurset underveis kan man n?r som helst fortsette der man avsluttet p? et senere tidspunkt.
I tillegg til ? gjennomf?res meget kostnadseffektivt, gis HMS-ansvarlig/administrator i hver bedrift tilgang til statistikk og oversikt over status p? gjennomf?ring hos alle sine brukere. Kursbevis for alle brukere som har best?tt eksamen arkiveres ogs? og kan skrives ut n?r som helst.
HMS-kurs for bygg og anlegg tilfredsstiller krav til oppl?ring i henhold til HMS-lovgivningen. Kurset er produsert av Granat Studios med Veritech som innholdsleverand?r og faglig ansvarlig.
Se presentasjonsvideo som beskriver l?sningen her:

Kontaktperson:
Martin Midtlien, TOOLS AS ? [email protected], tel. 95 02 27 94
TOOLS er Norges ledende leverand?r av varer og tjenester til h?ndverkere og industriarbeidere. Kjeden er totalleverand?r til industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning, og har ca. 60 avdelinger i hele Norge.
TOOLS samarbeider med markedets ledende leverand?rer, og skreddersyr konsepter som passer like godt for store industribedrifter som for en lokal h?ndverker. TOOLS forretningsidé bygger p? total?konomi gjennom effektiv distribusjon, korrekt informasjon og et bredt sortiment. Kjedesamarbeidet gir oss stordriftsfordeler og vi f?r tilgang til de beste l?sningene som i dag finnes innenfor logistikk og informasjon i v?r bransje. Gjennom strategiske samarbeidsmodeller, nye IT-l?sninger og bedre markedskommunikasjon vil TOOLS knytte enda tettere samarbeid mellom kjedemedlemmene og deres kunder. P? den m?ten kan medlemmene fremst? som de mest profesjonelle samarbeidspartnere for industrien lokalt der den holder til. Selvf?lgelig skal fortsatt ingen sl? oss p? produktbredde, konkurransedyktige priser og faglig kompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy