Natursp?rsm?l

Vil vurdere risiko for d?rlig dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr

I de senere ?r har merking av viltlevende dyr til forsknings- og forvaltningsform?l ?kt i Norge. Dette kan gi dyrevelferdsmessige utfordringer b?de under innfanging, merking og h?ndtering. Mattilsynet planlegger n? ? utarbeide en egen forskrift om merking av visse viltlevende dyr. For i st?rst mulig grad ? forankre det kommende regelverket i vitenskapelig kunnskap, vil Mattilsynet be Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utarbeide en vurdering.

F?r bestillingen sendes VKM vil Mattilsynet ta imot innspill p? v?rt bestillingsbrev. Skriftlige innspill sendes til [email protected], og merkes med saksnummer 2010/29648 innen 7. mars.
Det forel?pige bestillingsbrevet er skrevet p? engelsk og kan lastes ned under.
Kontaktperson i Mattilsynet
Kathrine Ryeng, seniorr?dgiver, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse – hovedkontoret, tlf. 23 21 67 79.
Last ned:
Request – Risk assessment welfare of wildlife subjected to marking [pdf]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy