Klimasp?rsm?l

Vintert?rke: Grunnvannsituasjonen 3. mars

Rekordh?ge prisar. Den gjennomsnittlege kraftprisen i veke 8 var rekordh?g for alle dei nordiske marknadsomr?da med unntak av S?rvest-Noreg og Jylland.
Om kraftsituasjonsrapporten
NVE utarbeider og tilgjengeliggj?r kraftsituasjonsrapporter ukentlig.
Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 8 her.
Vekeprisen var h?gast i Midt-Noreg. Der var prisen 140,4 ?re/kWh. Det er 7 ?re h?gare enn i Nord-Noreg og 48 ?re h?gare enn i S?raust-Noreg. I S?rvest-Noreg var vekeprisen betydeleg l?gare med 51,4 ?re/kWh.
Prisauken m? sj?ast i samanheng med h?gt forbruk og l?g vasskraftproduksjon som f?lgje av lite tilsig og l?g magasinfylling. I tillegg er det framleis redusert produksjonskapasitet ved svenske kjernekraftverk. Kaldt v?r bidrog til at prisane var spesielt h?ge i starten av veka. M?ndagen var d?gnprisen i Midt- og Nord-Noreg 408,9 ?re/kWh. Det er n?r dobbelt s? h?g pris som fredag 8. januar som inntil sist veke var den h?gaste registrerte d?gnprisen ved Nord Pool.
For meir informasjon , kontakt
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf: 930 24 238
R?dgiver Finn Erik L. Pettersen, tlf: 22 95 98 45
0000

Similar Posts