Voss tar prisen

(Oslo, 13. september 2010) Statkraft og Siemens har i dag undertegnet en avtale om levering av et nytt gasskraftverk, Knapsack II utenfor K?ln i Tyskland.

Statkraft planlegger ? bygge et av verdens mest moderne gasskraftverk med en kapasitet p? 430 MW i industriparken Knapsack utenfor K?ln i Tyskland. Dagens avtale med Siemens sikrer utforming, levering og bygging av kraftverket, s? snart endelige tillatelser og godkjenninger foreligger. Statkraft har siden 2007 drevet gasskraftverket Knapsack, med en total kapasitet p? 800 MW.

-Avtalen med Siemens er et viktig skritt p? veien mot byggestart, sier konserndirekt?r for markedsoperasjoner og IT i Statkraft, Asbj?rn Grundt. Bare lokale byggetillatelser gjenst?r f?r byggingen kan starte, trolig i l?pet av sommeren 2011.

Det nye kraftverket planlegges plassert i tilknytning til det eksisterende anlegget, og vil bli forsynt med gass via en ny, 13 kilometer lang gassr?rledning som knytter kraftverket til det tyske gassnettet. Godkjenningsprosessen for denne starter i september.

Kraftproduksjonen fra Knapsack II vil bli matet inn p? Amprion GmbHs n?rliggende h?yspentnett via en jordkabel.

– Utvidelse av gasskraftkapasiteten er et viktig strategisk m?l for Statkraft, sier Asbj?rn Grundt. Gasskraftverk har lave CO2-utslipp og en fleksibilitet som sikrer forsyningssikkerhet ogs? ved innfasing av store mengder ikke-regulerbar fornybar kraft. Gasskraft utgj?r derfor en viktig brobygger i overgangen til en fremtidig fornybar kraftforsyning i Europa.

-Vi er glade for ? bidra med v?r nyeste teknologi til Statkrafts vekst innen milj?vennlig kraftproduksjon, sier Lothar Balling, direkt?r i Siemens Energy.

Siemens’ kombikraftverk basert p? F-klasse gassturbinteknologi er de mest milj?vennlige kraftverkene basert p? fossile brensler, med en energieffektivitet p? over 59 prosent. Med sitt konsept for hurtigstartende kombikraftverk, med stor fleksibilitet og energieffektivitet, leverer Siemens l?sninger som p? en optimal m?te underst?tter den ?kende andelen fornybare energikilder i den europeiske energimiksen.

Statkraft er st?rst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig akt?r p? de europeiske energib?rsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Magnus Günther, kommunikasjonsr?dgiver, Statkraft AS
tlf.: +47 24 06 71 50/ +47 912 41 636
www.statkraft.no0000

Authors

Related posts

Top